Aktualności

Spirit Horse

Gratulujemy pilnej Grupie z Ośrodka Wierzbowy Las poszerzenia kompetencji w ramach metody Spirit Horse! Wierzymy, że nowo nabyta wiedza przełoży się na jeszcze lepszą współpracę z Waszymi Podopiecznymi w ramach zajęć hipoterapeutycznych ❤️