Projekty

Projekt „Aktywni – (nie)pełnosprawni – kontynuacja II” (2019 rok), obejmujący zajęcia z hipoterapii,
dofinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

 

W 2018 roku zakończyliśmy realizację drugiej części projektu „AKTYWNI – SAMODZIELNI”, dofinansowanego
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.