Konferencja Hipoterapeutyczna

 

 

 

Patronat medialny:

http://www.poznan.tvp.pl/

 

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia wraz z Polskim Towarzystwem Hipoterapeutycznym zapraszają

na Konferencję Hipoterapeutyczną pod nazwą „Hipoterapia w ujęciu interdyscyplinarnym”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach

26 – 27 października 2019 roku w Poznaniu, a honorowy patronat nad nim objął

Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski.

Konferencja składać się będzie z 3 głównych bloków tematycznych:medycznego, psychopedagogicznego

i hipologicznego. Udział w Konferencji potwierdziło wielu znamienitych prelegentów, specjalistów z zakresu

ortopedii, neurologii, fizjoterapii.

„Końskie sprawy” przedstawią znane autorytety świata jeździeckiego, a metodę SpiritHorse

obiecał zaprezentować sam jej twórca.

ZAPRASZAMY!

 

Program Konferencji Hipoterapeutycznej
„Hipoterapia w ujęciu interdyscyplinarnym”
Poznań, 26-27 października 2019

Miejsce: Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań,
Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, Baranówko 21, 62-050 Mosina

 

Sobota, 26.10.2019 r.

 

9,00 – 10,00   rejestracja uczestników – hol główny, sesje I-IV odbędą się w auli A001
10,00 – 10,20 uroczyste otwarcie Konferencji przez Starostę Poznańskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa
Hipoterapeutycznego, Prezes Fundacji Stworzenia Pana Smolenia

Sesja I
10,20-10,40    Jerzy Sawka – Budowanie rzeczywistych  relacji z końmi  kluczem do porozumienia
i sukcesów

10,40-11,00   Wojciech Mickunas – Koń jaki jest każdy widzi, ale nie każdy wie
11,00-11,40   Charles Fletcher – Prezentacja osiągnięć ośrodka Spirit Horse (USA, Texas)
11,40-11,50   Dyskusja
11,50-12,00   Przerwa na kawę

Sesja II
12,00-12,20   dr Monika Stefaniak – Nowoczesne zaopatrzenie ortopedyczno-chirurgiczne
12,20-12,40   dr hab.n. med. Katarzyna Hojan – Hipoterapia dla osób po przebytym udarze mózgu
12,40-13,00   dr n. biol. Faustyna Manikowska – Hipoterapia w Dziecięcym Porażeniu Mózgowym
13,00-13,20   dr n. med. Jerzy Nazar, dr Michał Piekarz, mgr Tomasz Tański – Endoprotezoplastyka a hipoterapia
13,20-13,40   mgr Grażyna Ziałacka – Hipoterapia w zespole Marfana- studium przypadku
13,40-13,50   Dyskusja
13,50-14,40   Obiad

Sesja III
14,40-15,00   dr n.med. Barbara Purandare – Terapia zajęciowa w hipoterapii
15,00-15,20   mgr Anna Żygadło – Komunikacja alternatywna w hipoterapii
15,20-15,40   mgr Małgorzata Szewczyk, Piotr Jankowiak – Wpływ hipoterapii na rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych
15,40-16,00   mgr Adriana Ulbrych – Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Poznaniu
w hipoterapii
16,00-16,20   Tomasz Biduś – Seksualność osób niepełnosprawnych
16,20-16,40   Gość specjalny
16,40-16,50   Dyskusja

18,30 – 19,30   Poznaj Poznań (spotkanie na Starym Rynku)
19,30 – 23,00   Uroczysta, integracyjna kolacja z programem artystycznym w Oberży pod Dzwonkiem
przy ul. Garbary 54

 

Niedziela, 27.10.2019 r. aula A001

 

Sesja IV
9,00- 9,40   Krzysztof Skorupski – Psychologia indywidualnych różnic koni
9,40-10,00   dr Anna Baranowska – Zaburzenia wzorca chodu u dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym oraz możliwości terapeutyczne
10,00-10,20   dr Anna Różańska – Kirschke – Przeszkody w pracy hipoterapeuty – ból u podopiecznego
10,20-10,40   mgr Michał Koszla – Problemy dna miednicy a hipoterapia
10,40-10,50   Dyskusja
10,50-11,00   Przerwa na kawę

Sesja V – warsztaty

Część warsztatowa odbywać się będzie w Collegium da Vinci oraz Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Baranówku.
Ilość miejsc na warsztatach ograniczona. Na warsztaty do Baranówka dojazd autokarem lub we własnym zakresie. Autokar jadący do Baranówka będzie dostępny dla Państwa o godz. 11.00 i 12.45 pod Collegium da Vinci.

I – Collegium Da Vinci

Sala nr A 307

11,00 – 11,45   Warsztat 1 dr Anna Różańska – Kirschke – Oddech i relaksacja jako pomoc w redukcji
nadmiernego napięcia
12,00 – 12,45   Warsztat 2 mgr Michał Koszla – Terapia dna miednicy a hipoterapia

Sala nr A 308

11,00 – 11,45   Warsztat 3 dr Anna Baranowska – Odruchy noworodkowe i ich wpływ na rozwój – koncepcja pracy terapeutycznej
12,00 – 12,45   Warsztat 4 mgr Tomasz Tański – Ortopedyczne aspekty w hipoterapii – wskazania
i przeciwwskazania

13,00 – 14,00   przejazd do Fundacji ( autokar: Poznań-Baranówko- Krajkowo- Poznań)

II – Fundacja Stworzenia Pana Smolenia

12,00 – 14,00   Warsztat 5 Jerzy Sawka/Krzysztof Skorupski – Budowanie rzeczywistych relacji
z końmi  w praktyce
12,00 – 14,00   Warsztat 6 Charles Fletcher /Łucja Kłobuchowska- Szkoła hipoterapii Spirit Horse
w praktyce

14,00 – 14,15   Spotkanie wszystkich uczestników konferencji w siedzibie Fundacji

14,15 – 14,30   Prezentacja parapowożenia w wykonaniu Joanny Wieczorek (wystawa prac malarskich Joasi
będzie dostępna w czasie Konferencji) oraz Marcina Noworzynia
14,30 – 14,45   Przejazd do Karczmy „Podkowa Leśna” w Krajkowie , zwiedzanie ośrodka
15,00 – 16,00   Uroczysty obiad, zakończenie Konferencji

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: konferencja@fundacja-smolenia.org

Rejestracja na Konferencję odbywa się wyłącznie online. Link do formularza rejestracyjnego:

https://forms.gle/yE6431U4htxd75kH8

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Opłata konferencyjna:

Opłata za dwudniowy udział
w konferencji (do 30.09./po 30.09.)
Opłata za jednodniowy udział
w konferencji (do 30.09./po 30.09.)
Osoby niezrzeszone
w PTHiP
200 zł / 240 zł 100 zł / 120 zł
Członkowie PTHiP 150 zł / 180 zł 80 zł / 100 zł

Opłatę konferencyjną z dopiskiem Konferencja oraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika prosimy wpłacać
na rachunek bankowy dedykowany konferencji:

07 9048 0007 2001 0000 5412 0006

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
Baranówko 21, 62 – 050 Mosina

W ramach opłaty konferencyjnej ujęte są koszty udziału w warsztatach (do wyboru warsztaty w Collegium
Da Vinci lub w Fundacji Stworzenia Pana Smolenia), materiały konferencyjne, koszty cateringu podczas
przerw kawowych, autokar).

Pozostałe posiłki są dodatkowo płatne (w przypadku zadeklarowania udziału w posiłkach dodatkowo
płatnych, prosimy o doliczenie ich cen do opłaty konferencyjnej):

– obiad między wykładami w Collegium Da Vinci w dn. 26.10.2019  30 zł
– uroczysta kolacja w „Oberży pod Dzwonkiem” w dn. 26.10.2019  60 zł
– obiad w Karczmie „Podkowa Leśna”, Krajkowo w dn. 27.10.2019  40 zł

 

 

W organizacji Konferencji wspierają nas:

 

 

 

 

 

 

AGNIESZKA KUŁACZKOWSKA SCHOOL OF ENGLISH

 

POSIŁKI PRZYGOTOWUJĄ DLA NAS: