Hipoterapia

Hipoterapia

HIPOTERAPIA W FUNDACJI STWORZENIA PANA SMOLENIA.

PROSIMY O UMAWIANIE ZAJĘĆ TELEFONICZNIE 667 515 155.


UWAGA – WAĹťNE!

Przyjeżdżając po raz pierwszy należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach hipoterapii.

Wszystkie potrzebne formularze znajdziecie Państwo w zakładce :DOKUMENTY DO POBRANIA.

Głównym przedmiotem działania naszej Fundacji są zajęcia hipoterapeutyczne prowadzone dla chorych, upośledzonych lub niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych.
Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych. Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju.

Dzieci

Zespoły neurologiczne

1. Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.
2. Stany po urazach czaszkowo-mĂłzgowych.
3. Minimalne uszkodzenia mĂłzgu.
4. Choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty), konieczna indywidualizacja intensywności i czasu zajęć.
5. Dzieci niedowidzące i niewidome.
6. Choroby i zaburzenia psychiczne.

Zespoły ortopedyczne

1. Wady postawy.
2. Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych.
3. Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.

Inne

1. Zespoły genetyczne, np. Zespół Downa (z obowiązkowym zdjęciem rtg – bocznym i czynnościowym – odcinka szyjnego kręgosłupa).
2. Przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia.
3. Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne.
4. Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

Dorośli

1. Stwardnienie rozsiane.
2. Stany po udarze.
3. Stany po urazach czaszkowo – mĂłzgowych.
4. Inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym.
5. Choroby i zaburzenia psychiczne.
6. UzaleĹźnienia.
7. Patologie społeczne.

Źródło informacji: PTHiP Kanony Hipoterapii