Parapowożenie

Parapowożenie obecnie trenują u nas Joanna Wieczorek i Marcin Noworzyń, ale zapraszamy do współpracy również innych Zawodników chcących rozpocząć przygodę z tą dyscypliną parajeździecką, wciąż jeszcze mało popularną
w Polsce.

Nasi Parapowożący brali już udział w wielu zawodach towarzyskich, marzymy również o zorganizowaniu takowych na terenie naszego Ośrodka.

Dzięki hojności jednego z naszych Sponsorów otrzymaliśmy piękne klacze fryzyjskie na potrzeby parapowożenia. Posiadamy dwie odpowiednio przystosowane bryczki oraz uprzęże do jazdy w singlu i w parze.

Prezentowaliśmy je na  Cavaliadzie w 2014 roku…

parapowożenie
Cavaliada 2014: powożący Tomasz Cichosz, luzak: Marian Klupczyński, klacz fryzyjska Vinanda

….a także na Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami w Śmiglu…

 

… i w wielu innych miejscach!

Parapowożenie jest dyscypliną szczególnie rozwiniętą w Wielkiej Brytanii, Niemczech i USA, w krajach tych jest około 100 grup zawodników. Coraz większe uznanie i popularność dyscyplina ta zdobywa także w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.

Większość zasad i regulacji prawnych w obrębie parapowożenia jest taka sama, jak w przypadku powożenia, klasyfikowanie zawodników jest oczywiście uzależnione od stopnia ich niepełnosprawności. Od strony organizacyjnej zawody w parapowożeniu nie odbiegają od tych,w których udział biorą zwykłe zaprzęgi. Często więc jest tak, że powożenie i parapowożenie organizuje się razem.

Zapraszamy do współpracy!