Informacje o zajęciach

Baranówko, styczeń 2022 r.

Standardowe zajęcia hipoterapii trwają 30 minut i są realizowane zgodnie z miesięcznym grafikiem.

Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest dostarczenie wymaganej dokumentacji.

Mając na uwadze dobrostan naszych koni (i terapeutek 🙂 ), na zajęcia hipoterapii przyjmujemy pacjentów ważących poniżej 80 kg.

Wszystkie niezbędne formularze znajdą Państwo pod tym linkiem:

http://fundacja-smolenia.org/fundacja/hipoterapia/dokumenty-do-pobrania/

Aktualny cennik :

http://fundacja-smolenia.org/fundacja/hipoterapia/cennik-hipoterapii/


W celu umówienia się na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny z Kamilą Wawrzyniak,
nr telefonu : 507 – 418 – 824


Istnieje możliwość dofinansowania zajęć z funduszy programów specjalnych, oraz przez naszą Fundację
(po złożeniu podania opisującego sytuację uzasadniającą potrzebę dotacji i zatwierdzeniu go przez Zarząd Fundacji).

Faktury za zajęcia hipoterapii wystawiane są w dniu wniesienia opłaty (nie później niż 7 dni po zapłacie) – po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w Fundacji (biuro@fundacja-smolenia.org), jeżeli faktura wystawiana jest na inną instytucję należy o tym poinformować przed dokonaniem zapłaty.

Brak powiadomienia o nieobecności na zajęciach powoduje zaliczenie tych zajęć jako przeprowadzonych.

Odwołanie zajęć ze strony Fundacji (choroba terapeuty, warunki pogodowe itp.) skutkuje pomniejszeniem zapłaty w kolejnym okresie rozliczeniowym.