Informacje o zajęciach

Baranówko, styczeń 2019 r.

Standardowe zajęcia hipoterapii trwają 30 minut i są realizowane zgodnie z miesięcznym grafikiem.

Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest dostarczenie wymaganej dokumentacji.

Wszystkie niezbędne formularze znajdą Państwo pod tym linkiem:

 

Dokumenty do pobrania


Na zajęcia  można umówić się osobiście  lub telefonicznie
pod numerem  telefonu:  667 515 155

Zajęcia 30 min.                     30 zł

Zajęcia 60 min.                    60 zł


Istnieje możliwość dofinansowania zajęć z funduszy programów specjalnych, oraz przez naszą Fundację
(po złożeniu podania opisującego sytuację uzasadniającą potrzebę dotacji i zatwierdzeniu go przez Zarząd Fundacji).

Faktury za zajęcia hipoterapii wystawiane są w dniu wniesienia opłaty (nie później niż 7 dni po zapłacie) – po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w Fundacji.

Brak powiadomienia o nieobecności na zajęciach powoduje zaliczenie tych zajęć jako przeprowadzonych.

Odwołanie zajęć ze strony Fundacji (choroba terapeuty, warunki pogodowe itp.) skutkuje pomniejszeniem zapłaty
w kolejnym okresie rozliczeniowym.