SpiritHorse

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia jako jedyna w Polsce posiada licencję SPIRIT HORSE

Spirit Horse.

W naszym Ośrodku prowadzimy zajęcia wzbogacone
o elementy metody Spirit Horse.

SPIRIT HORSE – Wybrane fragmenty opisujące metodę

Naszą misją jest: „pomoc jeżdżącym na koniach dzieciom i dorosłym z upośledzeniem umysłowym lub niepełnosprawnością fizyczną w osiągnięciu ich pełnego potencjału życiowego poprzez jazdę konną i kontakt z końmi”.

Spirit Horse poprawia zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez nawiązanie kontaktu, zaprzyjaźnianie się z koniem i rozwiązywanie problemów poprzez kontakt z koniem. Mówiąc prościej – Spirit Horse, to leczenie za pomocą koni.

Jednym z głównych celów metody jest odkrywanie nowej wiedzy, rozwijanie i budowanie jeszcze bardziej efektywnych metod terapeutycznych z udziałem koni do wszystkich rodzajów niepełnosprawności oraz dzielenie się tymi osiągnięciami i metodami z ośrodkami na całym świecie.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TERAPEUTYCZNĄ JAZDĘ KONNĄ?

Ruchy konia, czy kucyka mocno stymulują u jeźdźca układ przedsionkowy, który odpowiada za:

 • bezpieczeństwo grawitacyjne(jeżeli źle interpretuje odbierane bodźce, to może wystąpić irracjonalny strach przed ruchem lub przed byciem w wyższych pozycjach lub przed oderwaniem nóg od podłoża)
 • ruch i równowagę
 • napięcie mięśniowe
 • postawę
 • ruchy gałek ocznych
 • obustronną koordynację
 • przetwarzanie słuchowo-językowe
 • przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne
 • planowanie ruchu
 • wtórnie za poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego

Jeźdźcy uczą się takich umiejętności, jak:

 • wykonywanie poleceń
 • skupianie się
 • sekwencja zadań
 • współuczestnictwo
 • pewność siebie.

Spirit Horse obejmuje również indywidualne, terapeutyczne lekcje jazdy konnej razem z opiekunami dzieci, które są ofiarami przemocy. Zajęcia te pomagają zabliźnić rany, zwiększają poziom zaufania i poprawiają zdrowie psychiczne.

Udowodniono również, że nawiązanie więzi z końmi jest niezwykle efektywną formą terapii dla bitych dzieci. Kombinacja rozmiarów i delikatności kucyków jest szczególnie pomocna w uczeniu dzieci, że można być jednocześnie mocnym i przyjaznym bez rezygnowania z żadnej z tych cech.

Program dla zagrożonej młodzieży (z rodzin patologicznych) składa się z cotygodniowej pomocy w stajni, jazdy konnej oraz lekcji jazdy bryczką, jako części alternatywnych programów edukacyjnych.

Aby zarobić na swoje lekcje młodzi ludzie muszą przepracować społecznie godzinę tygodniowo. Poprzez zajęcia w Spirit Horse uczą się oni systematycznej i dokładnej pracy.

Konie uczą nas otwartości, współpracy i zaufania.